Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
moeite de kudden te verbeteren door Spaansche, Engel-
sche en andere buiten- en binnenlandsche rassen.
Op deze wijze kan men van 70 schapen meer en beter
voordeelhebben, dan anders van eên paar honderd. Al-
gemeene navolging verdient dus deae betere verzorging
en veredeling dezer winstgevende dieren.
Les 16.
Paarden.
De landman heeft voor zijn bedrijf trekvee noodig,
en daaronder bekleeden de paarden de eerste plaats.
Uit de groote grasvlakten of steppen van Azie zijn
deze dieren waarschijnlijk afkomstig, waar zij thans nog
in den wilden staat aangetroffen worden, en wel in zeer
groote troepen,
'tis evenwel moeijelijk te beslissen, of dit ook, zoo
als sommigen meenen, verwilderde paarden zijn, gelijk
men in Amerika, in Rusland en Polen vele daarvan aan-
treft.
Tamme paarden zijn sterke, moedige, gezellige dieren,
vlug van loop en sterk van geheugen. Het gewone
werkpaard trekt meer dan' 600 Ned. ponden, en de En-
gelsche harddraver legt 1000 el in eene minuut af. Zij
zijn regt leerzaam, zoo als blijkt uit de afrigting in hun
dagelijksch werken, in den oorlog en in het paarde-
spel.
In Denemarken, Engeland, Spanje , Friesland en
Groningen vindt men de beste paarden: maar de schoonste
heeft men in Arabië, die wel eens 3 a 4 duizend gulden
opbrengen.
De kleur is zeer onderscheiden. Onze paarden zijn
meest bruin of zwart, zelden wit; maar de Amerikaan-
sche zijn rood en de Arabische gespikkeld.