Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
stalvoedering bij schapen in te voeren , door hen des zo-
j^ mers ^ zoowel als 's winters op stal te houden , ook al-
zoo meer mest te bekomen; doch dit kan nog geene
veredeling dezer dieren heeten : want zij behoeven meer
vrije beweging.
Anderen , dit inziende , plaatsten eenen ruimen, droogen
en luchtigen, genoegzaam warmen en doelmatig ingë-
jk rigten stal/ op eene omheinde ruimere plaats, met grep-
' pels er om.heen, om de gier daarin op te vangen. Bui-
ten den stal blijft alzoo ruimte voor die dieren over,
om zich in de vrije lucht te bewegen, terwijl de daar
/X gevallen mest kan opgeschept/ en in den stal gebragt
' ' worden, zoodat daarvan alzoo niets verloren kan gaan.
Op die wijze worden de schapen gezonder en sterker,
omdat zij beveiligd zijn tegen de guurheid des weders
lyt/ en te felle/ zonneschijn, zoodat zij minder gevaar loopen
van die heerschende ziekten, welke anders geheele kud-
den aantasten en jammerlijk teisteren , als: schurft, pok-
ken , egelwormen in de ingewanden, blaaswormen in
de hersenen , enz.
Worden zij met goed gras en voedergewassen in zoo-
danige stallen onderhouden, dan zijn zij beveiligd tegen
vergiftige en schadelijke planten, waarvan zij anders
zouden gebruiken. Zij zijn daar tevens veiliger tegen
!Iljtiv- aanvallen van andere dieren, die hun angst aanjagen ei^
somtijds in slooten doen loopen, omdat zij zoo weerloos
zijn.
De schering der wol, het melken der schapen en de
oppassing der lammeren, vinden bij deze inrigtinggroote
voordeelen. Men kan "er dan tevens voor zorgen , dat
, zij niet te vroeg noch te laat lammeren werpen , meer
gelijkmatig en op den meest geschikten tijd.
Tevens heeft men dan gelegenheid, zonder meerder