Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
hebben kleine horens, /üeze^ vorderen beter voeding» ,
maar geven ook meer voordeel, vooral door veel en
vette melk en kaas.
De Texelsche zijn bijzonder geschikt, om in korten tijd
vetgemest te worden.
Aan de noordelijke zeekust van Friesland treft men
de grootste soort van schapen aan.
Al deze rassen zijn minder voordeelig, dan het Leices-
terschaap . een buitenlandsch ras , dat sedert eenige ja-
ren meer en meer ingevoerd wordt in Zuid-Holland en
Zeeland, en voor al onze kleistreken aanbeveling ver-
dient.
Omdat men van schapen veel en goed^ mest bekomt, /^
worden zij het meest gehouden , waar ligte gronden ge-
durige bemesting vorderen. Er gaat intusschen veel mest
verloren , doordien zij veelal 's daags op de velden gehoed
worden, en alleen 's nachts in de stallen verkeeren , of
ook wel het geheele jaar door in het weiland loopen,
jeo veel sneeuw dit niet verhindert. -
Zij zijn met geringe kosten te onderhouden, wanneer
zij bij ander vee in het land grazen, omdat zij datgene
vreten , wat anderen laten staan.
Grooter voordeden zou men van deze dieren trekken,
zoo zij beter verzorgd werden.
Ofschoon zij thans gering voedsel, onder anderen heide
bekomen, zij zouden beter ontwikkelen en weliger aan-
groeijen , beter wol, melk , lammeren en vleesch geven ,
zoo zij krachtiger voedsel ontvingen.
Dat zij 's nachts in vochtige , dampige , donkere , veel ^
te kleine stallen worden opgesloten, dit kan niet anders/
dan nadeelig zijn, en eene gebrekkige verzorging heeten.
Nommigjen hebben dit trachten te verbeteren door de