Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
andere invloeden zijn er onderscheiden soorten of rassen
van schapen ontstaan, zoodat sommige lange gekroesde
wol, lange, korte of geheel geene hoornen, lang, zacht
haar, en andere zeer uit een loopende eigenschappen of
kenmerken bezitten.
De Engelsche en Spaansche schapen geven de beste
wol, de Friesche goede wol en veel melk, de Drent-
sche het smakelijkste vleesch, In Guinea en andere oor-
den van Afrika hebben de schapen zijdeachtig, lang haar
in plaats van wol, — op IJsland bezitten zij 4 ä 8 hoor-
nen. Men vindt ook schapen , die vetstaarten hebben van
meer dan vijf Ned. pond zwaar.
Door invloed der Zwitsersche Alpenkruiden, bekomt
men in Zwitserland van dit dier zeer vette melk, en do
geurige, algemeen bekende, Zwitsersche kaas. Zeer be-
kend is ook de Texelsche kaas, die men van de ïexel-
sche schapen bekomt.
Men onderscheidt onze inlandsche schapen ook wel in
zandschapen, Drentsche schapen en kortstaarten.
In Noord-Braband , Gelderland, Utrecht, Overijssel en
sommige deelen van Holland vindt men het zandschaap,
zonder hoornen, met eenen zwaren langen staart, het-
welk zoowel bij gering, als bij beter voedsel, zeer goed
gedijt.
Het Drentsche schaap, waarvan de ram schroefvormige
■W/j^jiV hoj)f:'fij heeft, levert minder goede wol, doch wordt,
l^yi/ vooral om de^^mest, bij gjcmjt» kudden van honderden
gehouden, in Drenjle , Twente, in de zand-en heidestreken
van Friesland, Gelderland en elders. Deze vergenoegen zich
met heide en ander gering voedsel. De ooijen hebben
geene schroefvormige , maar wel regte korte horens.
Op de kleigronden in Friesland vindt men kortstaar-
ten , even als de Texelsche schapen. Alleen de rammen
jil