Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
horens, haar, enz. — Gij weet toch, dat de huid tot
leder wordt bereid, — en het bloed niet alleen tot voe-
dingstof bij meel gemengd wordt, maar ook in de suiker-
raffinaderijen dient, om de syroop van de suiker des te
gemakkelijker te scheiden.
Van. de horens maakt men kammen, dozen, enz.,
terwijl het haar veel door de hoedemakers bij viltwerk
wordt gebezigd. — Uit de beenderen van deze en andere
dieren kookt men lijmyofmen maalt die tot beenderen- A
meel, 't welk eene zeer goede meststof voor sommige
gronden is.
Het gebruik, dat men van de andere der bovenge-
noemde zaken maakt, is zoo bekend, dat gij, kindereny
mij dit wel zult weten te vertellen.
Men bezigt de ossen en koeijen ook wel tot trekvee
inzonderheid voor den ploeg, — en men rekent die die-
ren, vooral in dit laatste opzigt, geschikter, dan de paar-
den , omdat zij eenen meer vasten en gelijkmatigen gang
hebben.
De runders rekent men afkomstig te zijn van de wil-
de stieren, die thans nog gevonden worden in Siberie,
Polen, Rusland en elders. Men heeft die reeds in zeer
oude tijden tam gemaakt: want zij behoorden ook tot de
rijke kudden der herdersvorsten, waarvan de geschiede-
nis melding maakt.
Er bestaan onderscheiden soorten of rassen dezer die-
ren , waaronder men de Hollandsche, Friesche en Gro-
ningsche als de beste rekent. Ook in Oost-Friesland,
Holstein , Hongarije, Engeland en Frankrijk vindt men
zeer goede rassen.
Deze dieren scheuren het gras af met hunne / van
scherpe weerhaakjes voorziene tong , en bijten het niet
met de tanden af, zooals de andere bij het grazen doen.