Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Niet alleen voor runderen, maar ook voor paarden
zijn de groote of koewortelen aan te bevelen. Den ge-
heelen winter door kan men die gebruiken, — en zij ge-
ven veel en smakelijke melk en boter. Schapen, daarmede
gevoed , staan minder aan ziekten bloot.
Ofschoon de aardappelen thans, wegens den hoogen
prijs, niet algemeen als toevoeder gebezigd worden, zijn
zij toch zeer geschikt daartoe. Gekookte zijn verreweg
beter dan de raauwe. De grootste soorten zijn daartoe
het voordeeligst.
Een uitmuntend voeder is de boerekool of het zooge-
noemde moes, dat zelfs bij wintervorst nog altijd frisch
en groen blijft, waardoor het eene aangename verkwik-
king voor het vee kan heeten , alsmede een krachtig
voedsel.
Nog krachtiger toevoeder zijn de granen, die wel
kostbaar zijn, maar dubbel vergoeden door meerder voor-
deelen. Eogge- en garstemeel met water gemengd, ge-
kookte boonen , brood van paardeboonen , lijnzaad, lijn-
en raapkoeken zijn de meest voedende en voordeel
gevende voedingsmiddelen voor het vee, waarvan de
moeiten en kosten dubbel teruggevonden worden uit het
meerder gewin.
Vetmesting van het vee.
Vooral in onzen tijd, nu de uitvoer van vet vee zoo
sterk toeneemt, kan de landman ook daaruit groote voor-
deelen trekken ; waarom het van belang is, zich daarop
toe te leggen.
Voor den landbouw is dit tevens weldadig, omdat
men daarbij meer mest dan gewoonlijk bekomt.