Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Is er in het hooiland zeer veel gras, of staat bet na-
gras buitengemeen voordeelig, dan kan dit ook zeer ge-
schikt tot zomervoeder worden gebezigd , zoo men gerust
kan zijn op eenen voordeeligen hooioogst ; doch is dit
niet het geval, dan zij men behoedzaam: want de win-
ter kan vroeg beginnen en lang voortduren, terwijl er
een koud voorjaar op kan volgen, —■ zoodat men zoo-
wel bij stalvoedering, als anderzins, in verlegenheid
zou kunnen geraken. — Moet het vee , al is 't slechts
voor korten tijd , — gebrek lijden , — dat wordt dub-
bel verlies van alle kanten : want men he^ft dan dubbel
tijd noodig tot herstel en vooruitgang beide, zonder
voordeel te genieten.
In zoodanigen nood kan men zich zelfs met beide be-
helpen : maar dit is inderdaad een dan noodzakelijk
kwaad, dat men moet trachten te vermijden, omdat het
zoo moeijelijk is te herstellen.
Beter is het bij de aangewezen voedergewassen gebruik
te maken van knollen en andere soorten van aardvruch-
ten. De Engelsche knollen of turnips zijn in dezen zeer
aan te bevelen. Te veel en te dikwijls moet men dit
voeder en het knollegroen niet aan het vee geven, om-
dat melk en boter dan eenen wansmaak bekomen, 't Is
het voorzigtigst, de knollen door te snijden, opdat het
vee die niet te gulzig, in lioar geheel binnenslokke. -/vt^
Koolrapen en mangelwortelen zijn een zeer geschikt
toevoeder voor het vee. Zij kunnen, in kuilen bewaard,
tot in bet voorjaar goed blijven, en hoezeer zij wel
raauw gegeven worden , zij doen meer nut zoo ge- — ly
kookt of gebroeid zijn. Het loof, vooral der mangelwor- ^
tels, kan tevens tot voedsel voor het vee strekken , en
in kuilen bewaard/met een weinig zout bestrooid , levert
het een gezond wintervoeder.