Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
■f
34
den. Vooral in het volgende jaar levert zij nog het
meeste voedsel op, wanneer Jèet na elke afmaaijing op
nieuw bemest wordt.
Men kan, zoo men te veel heeft, de overige klaver ook
tot hooi droogen, en bij het zaaijen er tevens goed gras-
zaad onder mengen.
Langer dan twee jaren laat men de klaver zelden op
denzelfden grond groeijen. De akker kan dan met goed
gevolg gebruikt worden voor koolzaad , rogge , garst of
haver.
Zaait men in den herfst winterrogge , dan kan die reeds
in Mei als uitmuntend snijvoeder afgesneden worden , en
op dezen grond kunnen dan nog aardappelen en boekweit
groeijen. In het voorjaar kan men garst met haver ver-
mengd reeds vroeg zaaijen, en zoo men dit verder als
voedergewas wil bezigen , kan er klaver onder gezaaid
worden.
Oen in het voorjaar die gewassen vroeg te kunnen ge-
bruiken , is het voordeelig , zoo zij op eene luwe , zon-
nige plaats groeijen.
Ter afwisseling is het tevens aan te raden, om spur-
rie te zaaijen, waartoe men geschikt gebruik van afge-
maaide roggeakkers kan maken. Dat gewas is spoedig
gereed, en blijft bij goed weder tot in December groen,
zoo er geen vorst komt. Het geeft veel melk ; doch zoo
het vee alleen daarmede gevoed wordt, kan de boter
minder lang goed blijven. Bij vorst sterft dit gewas
W spoedig ; maar wordt dan tot goede/ mest voor den
grond, zoodat velen het alleen daartoe zelfs zaaijen.
Er bestaat ook eene soort,, die langer wordt en reuzen-
spurrie heet, welke niet alleen des zomers met voordeel
kan gebruikt worden, maar gedroogd/ een uitmuntend
wintervoeder oplevert.
/
\t