Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
jfi. Van d^me3t gaat niets verloren , en men bekomt bo-
' vendien 5 k 6 malen meer, ook omdat het vee 6 maan-
den langer op stal blijft. Dit geeft een groot voordeel,
en men is in staat, het land zoo veel te sterker te be-
mesten. De zoo dikwerf afgemaaide akkers verliezen wel
veel meer kracht, en zouden uitgeput kunnen worden ;
maar bij zoodanige overvloedige bemesting is die zwarig-
heid ligtelijk te verhoeden.
Ofschoon de melk in zeer vette weiden bij de stal-
voedering iets van hare vetheid verliest, en de boter
iets minder is, men bekomt toch van drie maal meer vee
zoo veel meer melk, al geven zij ook iets minder, dat
men altijd nog op dubbel voordeel kan rekenen. In zand-
en veenstreken bekomt mon bij stalvoedering even goede
melk en boter, als bij beweiding van het land.
Omdat men veel minder weiland behoeft, kan men den
bouwgrond zeer vermeerderen, waartoe men, bij zoo
grooten overvloed van mest, des te beter in staat is.
Daarom kan mon ook het braak liggen geheel door zware
bemesting vervangen, en al het land bestendig in ge-
bruik houden.
Het vee heeft bij stalvoedering veel minder van regen,
zon , koude, insekten , enz. te lijden, en blijft op den
stal gezonder , al schijnt het uitwendig minder schoon.
Men moet wel telkens het voeder maaijen en naar den
stal brengen , maar men is dan ook bevrijd , van de melk
zoo ver te halen , en het vee uit en in het land te bren-
gen, waar ook nog wel eens een persoon meer vereischt
wordt, wanneer er runderen zijn, die onder het melken
niet willen stilstaan.
Wanneer men het vee op stal heeft, kan men er des
^^ te beter op toezienj of het in alle opzigten goed verzorgd
en opgepast wordt.