Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
ren roede , of er ook gevaar voor brand bij kan zijn.
Matig broeijen maakt het hooi des te smakelijker voor
het rundvee.
Bergt men het hooi in hooibergen en mijten, dan legt
men takkebossen of ruigte er onder, opdat de vochten
uit den grond er niet in opstijgen, terwijl men ook van
boven moet zorgen, dat de regen geen schadelijken
invloed kan hebben.
Omdat het hooi altijd nog vochten bezit en uitwasemt,
daarom zou het bovenste kunnen bederven en schimme-
len ; 't is dus noodig , er eene laag van andere ruigte
over te leggen , om die dampen op te nemen.
Zit het hooi op zolders, boven of nabij de veestallen,
dan trekken de uitwasemingen dezer dieren er in, tot
groot nadeel en bederf. In goed afgesloten schuren kan
dus het hooi het best geborgen worden.
Les 11.
Over d^ mest en de stalvoedering.
' Zoowel voor wei- als bouwlanden is het van zeer
groot belang voor den landman , veel mest te hebben
en zwaar te kunnen bemesten. Schrale weiden geven
mager vee, weinig en geenszins vette melk en boter.
Slecht bemeste akkers kunnen niet anders dan eenen
zeer ongunstigen oogst geven , zelfs in vruchtbare jaren.
De mesthoop moet dus voor de landlieden een voor-
werp hunner voornaamste zorgen zijn. Velen hebben
dien buiten, in de open lucht, aan regen, zon en wind
Itu blootgesteld , tot groot verlies voor mest. De voch-
^ U ten-, die er uit loopenƒlaat men niet zelden langs goten
wegvloeijen naar slooten en andere wateren, zonder er
eenig nut van te hebben. — Wijzer handelen zij , die