Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
gevende verbetering: want men heeft dan van denzelfden
grond veel meer en krachtiger voedsel. De daarop ge-
kweekte voedergewassen geven meer voordeel, en zijn
verre te verkiezen boven het gewone gras. Intusschen
zijn deze alleen bij stalvoedering meest bruikbaar, nood-
zakelijk en zeer voordeelig.
Men trekt dan van den grond bijna datgene, wat de
tuinbouw oplevert.
Groot verschil maakt dit met de wijze, waarop som-
migen bouwland in weiland veranderen, door dat het
eerste jaar in rust te laten liggen , met onkruid te doen
begroeijen en vervolgens te beweiden, of er zaad uit
de hooischuur over te strooijen. Dat dit land vol on-
kruid blijft, en er slecht gras groeit, is niet te ver-
wonderen.
Een zeer voortreffelijk middel ter verbetering der wei-
landen is , er vloeiweiden van te maken, door die op
eene kunstmatige wijze te laten overstroomen en weder
droog worden. Even als bij uiterwaarden doet het wa-
ter daarbij zijne vruchtbaar makende kracht gelden. Nog
veel te weinio; maakt men daarvan Gebruik. Eene vloei-
O O
weide geeft, volgens gedane proefneming bijna twee maal
«wer hooi, dam beste kleigrond, en driemaal zoo veel,
als zandgrond. De kosten daartoe zijn dikwerf te groot
voor eenen enkelen grondbezitter , en daarom is het wen-
schelijk , dat eenigen zich tot dat doel vereenigen, om
alzoo bij geringer kosten , evenzeer die groote voordee-
len te genieten.
Les 10.
Het hooi.
Men laat het gras dikwerf te hoog opschieten, te lang