Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
c?
27
de door mollen omhoog gewroete , zeer vruchtbare aarde
des te meer dienst doe.
't Is zeer goed, luwte te bezorgen aan de weiden,
door beplanting der wallen van omringende slooten ; doch
men zij er op bedacht, dat dezey/door te hoog opschieten
of te wijde uitbreiding , deu zonneschijn niet te zeer weg-
nemen.
Doornen, distels en andere schadelijke planten, mo,e-
ten in tijds met wortel en tak uitgeroeid worden, eer
zij in het zaad schieten. Zij zullen tevens verminderen
en eindelijk geheel verdwijnen, door goede bemesting.
Het is verkeerd , zoogenoemd hooizaad van den hooi-
zolder te verzamelen , en in het land uit te strooijen,
dewijl dit meer onkruidszaden , dan graszaad bevat.
Ligte gronden moeten dikwijls en zwaar bemest wor-
den, — en ofschoon zware kleigronden dit minder
behoeven, toch is het zeer goed ook deze te bemesten :
want hoe vetter grond, des te krachtiger gras, vetter
melk en vee.
Voor deze laatste is zulks minder noodig, zoo zij beur-
telings tot bouwlanden dienen, waardoor zij losser wor_
den , de werking der zonnewarmte beter ontvangen en
genoegzame bemesting ondergaan.
Is het weiland bezet met veel onkruid, dat zich door
bemesting niet laat uitroeijen, dan is het best, dat te
scheuren , d. i. in bouwland te veranderen , en na eeni-
gen tijd met gras en klaver te bezaaijen.
Men doet dat ook, wanneer men te veel weiland heeft
in evenredigheid tot het vee, — of wanneer men stal-
voedering ingevoerd heeft, en daartoe kunstweiden wil
aanleggen. Gedurende het eerste jaar kan men het dan
toch altijd met groot voordeel als bouwland gebruiken.
Het aanleggen van kunstweiden is de meest voordeel