Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Niaarmate men het lalld door het vee al of niet laät
beweiden , verdeelt men het in wei- en hooilanden.
't Is meestal voordeelig, ook daarin om de 2 ä 3 jaren
behoorlijke afwisseling te doen plaats hebben.
Men maait de hooilanden meestal slechts eenmaal,
om er hooi van te maken. Hetgeen er dan noggroeiy' fj
heet etgroen of nagras , en dient tot weide in het najaar.
Wisselt men bouwlanden met weilanden af , dan heeten
dit kunstweiden. Liggen weiden buitendijks, en worden
zij dikwerf overstroomd , dan blijft er, tot groot voordeel,
een^ vetf.j: slib of slijk achter. Men noemt dit uiter- [j^
waarden of buitenlanden. Heeft men door kunstmiddelen
gelegenheid , om de weilanden onder water te zetten ,
dan worden dit vloeiweiden genoemd.
Moerassige , laag gelegen landen geven wel veel hooi,
maar van geringe waarde, — terwijl hooger liggende
minder, doch beter hooi opleveren.
Over het algemeen zijn laag gelegen weiden de beste,
ofschoon hooger gelegene ook zeer bruikbaar zijn , zoo
zij genoegzaam vochtig kunnen blijven ^en 'niet uit- ^
droegen.^ Zijn zij te vochtig ƒ dan moet men zorgen , / '
dat het overtollige water kan wegvloeijen. '
De grond is het geschiktst voor weilanden , als hij uit
vermenging van klei en zand of van kleiveenaarde en
zand bestaat, zonder dat or zoutachtige, vitriool- of
ijzerachtige deelen in zijn.
Dikwerf bezigt men de naastbij gelegen landerijen
tot weiden , opdat men het vee digt bij de hand hebbe
en de melk minder ver behoeve te halen ; doch 't is
schadelijk , dit jaar op jaar te doen , omdat het gras
dan te geil, en de grond te vast wordt.
Evenzeer is het nadeelig, jaren lang het land te
hooijen , dewijl dit den grond te voel uitput. Somtijds