Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
(j'^og vele andere regels a^ in dezen te geven , (naar
J, mate van verscliillende omstandigheden,! die men jaren
" lang kan volgen of met andere afwisselen, zoo als de
ondervinding raadzaam doet zijn.
Les 8.
Over de weiden.
/ Om het vee te voeden, dat, bij veel ander voordeeiy
den landman mest geeft voor den akker, — daartoe zijn
de weilanden volstrekt noodig , zoowel ter bekoming van
gras , als van hooi.
Behalve dit natuurlijk voedsel voor het vee, kweekt
men ook nog op den akker, op meer kunstmatige wijze ,
onderscheiden voedergewassen voor deze dieren.
Van het gras heeft men zeer vele soorten, die op ver-
schillende tijden bloeijen , zoodat er in elk jaargetijde
voedsel is te vinden.
Omdat het gras zeer buigzaam is, rijst het omhoog,
nadat er op getreden is, zoo het niet al te vochtig is.
Hoe meer verschillende soorten van vee er in grazen ,
des te meer breiden de graswortels zich uit.
Hetgeen wij vroeger opgaven ten aanzien der ligging
van akkers en landerijen, geldt grootendeels ook ten
opzigte der weilanden.
Men behoeft het gras niet telkens te zaaijen: waar het
groeit/schiet het op nieuw weder uit, en op naakte
/jM gronden ontstaat het/als 't ware ƒ door de natuur.
' ' In ons land bezigt men voor weiden gewoonlijk de
alzoo ontstaande grassoorten ; doch in Engeland tracht
men door zaaijing opzettelijk de beste soorten te kweeken.