Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Door welberekende afwisseling kan men den grond
buitendien nog op onderscheiden wijze verbeteren.
Blijven weiden bij goede bewerking en bemesting toch
onvruchtbaar , dan is er geen beter middel ter verbete-
ring , dan dat men die gedurende eenige jaren tot bouw-
land bezigt.
Stijve gronden worden los door bebouwing met
aardappelen, zoowel bij den groei en de bewerking , als
door het uitroeijen dier vruchten.
Ook op den aard der verschillende gronden moet bij
de afwisseling der gewassen gelet worden : want niet
alle tieren even goed op denzelfden akker.
Daarom zaait men tarwe , spelt, haver , klaver , boo-
nen, erwten, koolzaad, aardappelen en kool op ligte
kleigronden; — doch tarwe, gras en haver gedijen nog
beter op eenen zwaren kleigrond.
Rogge, aardappelen en boekweit vorderen hooge
ligte zandgronden, — terwijl haver, wortelen, rapen
en boonen eenen vochtigen , lagen grond vorderen.
Op veengronden zaait men met goed gevolg boekweitj
aardappelen , haver en knollen.
Vlas , haver en aardappelen groeijen welig op nieuw
ontgonnen grond, — hennep , boonen , koolzaad, en
knollen op droog gemaakte poelen , — terwijl bijna alle
soorten van gewassen op zavelachtige gronden willen
tieren.
Boekweit zal op eenen zwaren kleigrond niet gedijen.
Tarwe zou op zand- en veengrond niet goed uitvallen,
doch vordert eenen goeden kleigrond.
"t Is meestal zeer voordeelig, de bouw- en weilanden
bij sommige gronden, om de 5 ä 6 jaren af te wisselen.
Bij andere gronden doet men dit om de 3 jaren.