Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Al ware het niet om bovenstaande redenen noodig,
afwisseling van vruchten op het land in acht te nemen ,
dan zou het nog uit andere oogpunten beschouwd nood-
zakelijk zijn.
Men kan in sommige jaren misgewas hebben in eenige
gewassen , terwijl andere zeer goed uitvallen. Wie dan
van beide soorten heeft gezaaid , ziet het verlies van het
eene vergoed door het andere , — terwijl hij , die slechts
eenerlei soorten heeft gekweekt, zijn bestaan op het spel
zet, en groote schade kan lijden. Wanneer de rogge
eenen voordeeligen oogst geeft, kunnen de aardappelen
mislukken. De hooioogst kan voordeelig zijn , terwijl de
boekweit zeer slecht uitvalt. En zoo zou men nog vele
voorbeelden kunnen bijbrengen.
Bij verwisseling van gewassen kan men somtijds twee ä
driemalen in hetzelfde jaar vruchten van denzelfden grond
bekomen, terwijl dit anders slechts eenmaal kan geschieden.
Sommige vruchten of gewassen putten den grond zeer
uit, zoo als : tarwe, boonen , aardappelen, haver, vlas ,
koolzaad , hennep, cichorei en andere. Deze behoeven
dus ook veel en gedurige bemesting.
Andere planten verbeteren den grond, zoo als inzon-
derheid de klaver, wanneer men die afmaaitƒ eer zij zaad
geven kan.
Erwten, wortels en nog andere ontnemen weinig
vruchtbaarheid aan den grond.
Eenige gewassen zuiveren den grond van onkruid ,
terwijl andere den groei on ƒ vermeerdering daarvan be- ji^
vorderen, en dus den grond onzuiver maken.
Ora deze en andere redenen zaait men het eene jaar
koolzaad, het volgende tarwe of gerst op denzelfden
akker: of men wisselt jaarlijks aardappelen met rogge, —
boonen met tarwe, af.