Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
h
Les 7.
Wat moet er op de akkers gezaaid worden ?
Voorheen hadden velen de gewoonte, om jaar in jaar
uit dezelfde vruchten op de akkers te kweeken, en thans
nog doen sommige onkundigen dat , tot hun gTOot nadeel.
Natuur- en scheikundigen wijzen aan , dat daarin eene
behoorlijke afwisseling moet plaats hebben, en de on-
dervinding heeft bevestigd, dat dit voordeeliger uitkom-
sten geeft.
Elke plant' heeft haren verschillenden aard, heeft
onderscheiden voedsel noodig, en bestaat uit deelen, die
in anderen niet aanwezig zijn.
De mest wordt in den grond en door de warmte
scheikundig opgelost in zeer ongelijke deelen. Trekken
de planten eenige der voor haar benoodigde doelen uit
den grond, dan blijven de overige deelen , die voor an-
dere gewassen kunnen dienen/daarin over. Zaait men
deze laatste in het volgende jaar daarop, dan zullen zij
even goed gedijen , als op eenen nieuw bemesten grond.
Weet men dit naar den aard der gewassen en de
soort van mest en gronden goed te regelen , dan kan
men jaren na elkander de vruchten zoo afwisselen , dat
er geene nieuwe bemesting noodig is , terwijl dit anders
meermalen moet plaats hebben.
Om dat alles wel te regelen, moet men den aard der
gewassen, de soort en hoeveelheid van mest, die zij
behoeven , en de bestanddeelen der gronden zoo naauw-
keurig mogelijk kennen. Hij, die zich daartoe te zwak
gevoelt, kan genoegzaam raad vinden in de teregtwij-
zingen, die mannen van kennis en ondervinding te dien
aanzien geven in onderscheiden geschriften of boeken.