Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
opgroeijen en de grootere de kleinere overschaduwen en
verstikken.
Men zaait en plant in den tuin alles , zoo veel mo-
gelijk, op rijën of regels met genoegzame tusschen-
ruimten.
Daardoor wint men niet alleen veel zaad uit, maar
zon, wind en regen kunnen beter van onderscheiden zij-
den bij de planten komen, en schadelijke dampen daar-
tusschen verdrijven. Ook heeft men dan ruimte , om er bij
te komen, on door wieden of met den schoffel telkens het on-
kruid weg te nemen.
Op die wijze spreiden de planten zich bij weligen
groei en meer ruimte ver aan weerszijden uit, tot zooge-
noemde stoelen , en geven Jubbol nioor.^rucht, ^etrr anders
^„„».it/ Men heeft alzoo ook gelegenheid, om meer dan ééne
^^ vrucht gelijktijdig van denzelfden grond te bekomen.
Zoo plant men salade tusschen de rijen van boontjes, —
en waar de radijzen bijna uitgetrokken zijn , ziet men de
wortels opkomen.
Verstandige en bekwame tuinlieden weten op die wijze
het altijd zoodanig te schikken , dat zij twee , drie en
meermalen vruchten bekomen van denzelfden grond.
Volgens hun getuigenis kan een tuin van e'én achtste
O O O
bunder groot, gemakkelijk honderd gulden zuivere
winst opleveren. Kon de landman den grond ook alzoo
bewerken, dan zouden 10 bunders reeds 8.000 guldens
opbrengen.
Dat men nu van den akker zoo aanmerkelijk minder
voordeel geniet , —^ dit volgt als van zelf, uit hetgeen wij
omtrent den tuinbouw hebben aangewezen.
Men zaait er slechts zeer zelden op rijen, heeft dus