Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
J5
zien groeijen. Eerst later , dan de hooge, kan men de
natte, lage gronden ook in tuinen bewerken.
Van groot belang is het, den grond goed te bemesten.
Hij kan dan niet alleen de gewassen beter voeden, meiar
zeer langdurige droogte en aanhoudende regen heeft dan
minder nadeeligen invloed.
Wel bemeste akkers worden vroeg in het voorjaar reeds
groen; en blijven dat later in den herfst, dan schrale
uitgeputte gronden. De oogst zal in slechte jaren op
goed bemeste gronden zelden geheel mislukken, en in beter
jaren zeer overvloedig uitvallen.
Les 5.
Over het boomgewas om de landerijën.
't Zijn bekoorlijke streken, waar de akkers gescheiden
of omringd zijn van houtgewas. De natuur is daar min-
der eentoonig, dan op onafzienbare vlakten , waar boom
noch struik gezien worden, geene bekoorlijke afwisseling
het oog streelt.
Men ziet'die omringende boomen en struiken meer
op zand- en veengronden , dan in kleistreken. De plan-
ten op die ligter gronden zijn zwakker, en behoeven die
beschutting tegen den wind meer , dan de sterker gewas-
sen op zwaarder gi'onden.
Voor aardappelen, koolzaad, rogge en tarwe is zoo-
danige beschutting hoogst voordeelig. Om koude noorde-
winden en westelijke stormen af te weren, heeft men
de tuinen veelal door boomen ofschuttingen aan die zijden
daartegen beveiligd.
Dat boomgewas brengt evenwel ook zijne nadeelen
mede. De wortels verspreiden zich ver onder de akkers
en tuinbedden , en trekken zooveel voedsel uit den grond,