Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
12
dragen-, dat zij zoodanige ligging en inrigting hebben ,
als noodig is , om van zonneschijn, regen, sneeuw en
wind het meeste voordeel te genieten.
Door die weiden en hooilanden tracht hij onderschei-
den soorten van vee te onderhouden en aan te fokken,
om daarvan de meest mogelijke voordeelen te trek-
ken.
Hij behoort den aard en de behoeften dezer dieren
naauwkeurig te kennen , en hunne behandeling en ver-
zorging daarnaar zoodanig weten te regelen, als tot hun
l^il. welzijn en zijn voordeel ƒ dienstigs t is.
Tot dat alles behoeft hij geschikte werktuigen en werk-
lieden , alsmede schuren , stallen en woningen ter berging
der voortbrengselen van akkers en weiden, en ter ver-
pleging en verzorging van die dieren. Om dit laatste in
alle opzigten goed te besturen , en in te rigten, daartoe
moet hij veel kennis en bekwaamheid bezitten.
Kan het eenigzins geschikt worden , dan moeten de
landerijën zoo veel mogelijk nabij elkander gelegen zijn,
en de woning zich in het midden daarvan bevinden , op-
dat men geenen tijd verlieze door den langen weg tel-
kens te moeten afleggen naar verder afgelegen weiden
en akkers.
Bij de zorg voor tuinbouw en kweeking van den
boomgaard, is ook nog de bijëteelt eene zaak van veel
belang, terwijl ook tevens het houden van tam gevogelte
voor den landman zooveel voordeel kan geven , dat
het zijne moeite en zorgen overwaardig is.
Bij dit alles is hij huisvader, die voor het welzijn
van vrouw, kinderen , dienstboden en werklieden ver-
standig moet weten te zorgen en alles goedhartig te re-
gelen. Hij is lid der zamenleving, onderdaan van den
staat, en moet op de daaruit voortvloeijende pligten