Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
]1
zijn bedrijf alles op de beste en voordeeligste wijze in te
rigten, en zijne plannen vooraf te beramen : want 't is
in alle standen en vakken volkomen waar , dat overleg
het halve werk is.
Les 3.
Waarvoor heeft de landman te zorgen ?
De landbouw bepaalt zich voornamelijk tot twee hoofd-
vakken , akkerbouw en veeteelt.
Bij den akkerbouw kan men nog den tuinbouw reke-
nen , alsmede de houtteelt en de zorg voor den boom-
gaard: want ofschoon dit slechts onderdeelen zijn, zij
staan in naauw verband tot die hoofddoelen, kunnen
daarop weldadigea invloed hebben, en mogen derhalve
geenszins verwaarloosd worden.
Voor den akkerbouw bezigt de landman onderscheiden
wijzen van bemesting en bewerking, en teelt op zijne
akkers velerlei soorten van gewassen. Hij moet die
kennen, en berekenen, welke voor zijn bedrijf het nood-
zakelijkste en voordeeligste zijn.
Op den groei dezer gewassen moet hij aanhoudend let-
ten , den tijd van zaaijen, wieden , bewerken en oogsten
juist en goed bepalen.
Naar de gesteldheid der verschillende gronden , den
aard der onderscheiden gewassen , de opvolgende oogsten
voor eiken akker, en andere aangelegenheden, moet hij
tijd en plaats , omvang en afwisseling op het doelma-
tigst bepalen.
ïot de veeteelt bedient hij zich van landerijen, die
tot weiden of tot hooilanden strekken, en ook wel ten
öpzigte daarvan afgewisseld worden.
Zoowel hierbij , als bij zijne akkers j moet hij zorg Jy