Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
kers groeijen, de veesoorten, die op zijne weiden en in
zijne stallen gevoed worden. Hij moet die alle zoo naauw-
keurig mogelijk kennen , om daarvoor op de beste wijze
te zorgen, en er de meeste voordeelen van te trek-
ken.
Wind en weder , onkruid en ongedierte, vogelen en
roofdieren, mede- en tegenwerkers in zijn werk, ook
daarmede moet hy bekend zijn, om er alles naar te re-
gelen , voordeelen er van te trekken en schade daarvan
te voorkomen. In al die opzigten moet hij dus de natuur,
waarin hij werkt, naauwkeurig kennen.
De vruchten van akkers, en de produkten van zijn vee,
moet hij slijten in den handel aan medeburgers en koop-
lieden , zoowel binnen als buiten 's lands. Om het voor-
deeligste daarin te kiezen , met inachtneming van tijden,
plaatsen en gelegenheden, — ook daartoe moet hij in
zoo verre met dat alles genoegzaam bekend zijn.
Wanneer gij dit alles te zamen neemt , dan kunt gij
gemakkelijk inzien, dat een bekwaam landman geenszins
een weetniet kan en mag zijn, — dat hij niet ligt te
geleerd is in datgene, wat wij hebben aangewezen : —
dat hij evenzeer met het veuptand, als met het ligchaam/
moet werkzaam zijn, en dat hij , bij zijn dagelijksch
werk, nog wel eenigen tijd mag opofferen, om steeds
meer in die kennis te vorderen, en zich bekend te ma-
ken met de vorderingen, die er van tijd tot tijd in die
wetenschappen gemaakt worden.
Dat alles te zamen genomen , noemt men landhuishoud-
kunde.
Gelijk eene goede huisvrouw kundig en bekwaam
moet zijn, om de huishouding verstandig, zuinig en ge-
Hoegelijk te besturen, — evenzoo moet de waarlijk ge-
schikte landman met die wetenschap bekend zijn, om in