Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
te weten , hoe hij moet werken, — hoe hij verbeterin-
gen daarin kan maken, er de meeste voordeelen van
kan genieten.
Letten wij op alles, wat met zijn werk in verband
staat, dan zien wij terstond , waarmede hij bekend moet
zijn.
Hij moet den grond bewerken , waarop zijne akkers
en weiden zijn gelegen. Die grond bestaat uit verschil-
lende aardsoorten. Door vermenging van de eene soort
met de andere , wordt die vruchtbaarder. Hij moet dus
weten, op welke wijze dit het best kan geschieden.
Niet alle aardsoorten of gronden zijn even vruchtbaar;
zij vorderen verschillende soort van bemesting en be-
werking.
Drooge en vochtige ligging, warmte en koude naar
mate van het weder en der jaargetijden, hebben groo-
ten invloed op die gronden.
De meststoffen. waarmede men den grond voorziet,
moeten niet voor alle aardsoorten dezelfde zgn. Die mest
op de voordeeligste wijze te bekomen , te doen broeijen
en scheikundig door de natuur te laten bewerken , — den
tijd en de wijze te bepalen, waarop die in den grond
moet gebragt worden, — dit alles behoort de land-
man zoo naauwkeurig mogelijk te weten.
De wijze, waarop die grond naar zijnen ongelijken
aard, met verschillende werktuigen , op onderscheiden tij-
den moet bewerkt worden, om geschikt te zijn voor
zaaijing, planting en kweeking der gewassen, en be-
weiding van het vee, — ook al die aangelegenheden
moet de landman met kennis van zaken en op vaste
gronden weten te bepalen.
Zeer onderscheiden zijn de gewassen, die op de ak-