Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scanScanned page
Ij
96
de of moedwil te veel van die eters uitroeijen , blijft te
veel voedsel over; en daardoor ontstaat er onkruid en
ongedierte, — daardoor wordt de eene soort tot eene
plaag of eenen ondergang voor het andere.
Eerst dan verdient het den naam van onkruid en on-
gedierte, en wordt tot ramp, ofschoon God het alleen
tot zegen heeft geschapen.
Is het niet dwaas , zoo des Scheppers liefdevolle bedoe-
lingen tegen te werken ?
Hij stelde ons , als redelijke wezens , tot meesters over
die natuur, opdat alles aan ons nut en genoegen zou
onderworpen zijn.
Mogen wij nu met versmading der / door God inge-
stelde natuurwetten die Schoone Schepping bederven ,
ons geluk en onze vreugde moedwillig en ondankbaar
verwoesten ? Neen, wie dat kan en wil, verdient niet
den naam van mensch en meester der Natuur , noch min-
der dien van kind des Hemelvaders ! —