Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
REGEl, V^N DRltëN 55
,8. Voor 1 El blaauw Laken moet betaaM wor-
den ƒ 9,—, hoe veel moet naar dien prijs
geteld wrorden, als ik 87 El noodig heb ?
9. Mij werden aangeboden' 94 Bosjes Banilje,
tegen ƒ 10,— het Bosje, wat moet ik voor
die Specerij geven?
10. Zoo het Mud Kanariezaad geldt ƒ12,—«
hoe veel moet dan een Grutter betalen voor
98 Mud?
1
11. Hoe veel Ellen zullen 25 Stukken Katoen
uitmaken, als ieder Stuk 16 El heeft?
12. Indien ik 35 Stukken Laken, ieder van 27
El aankocht, hoe veel Ellen zou ik dari
hebben ?
13. Een Wever moet 48 Stukken Fluweel leve-
ren , elk Stuk van 33 Ellen, hoe veel Ellen
zijn dit?
J 14. Als men eens noodig had 56 Stukken Zij-
■ de, welke ieder de lengte van 45 Ellen had-
i den, bereken dan eens, hoe veel Ellen die
' uitmaken?
) i5. Wanneer een Linnenwever 65 Stukken Lin-
nen, ieder van 52 Ellen, had afgeleverd,
hoe veel Ellen moet hij dan in rekening
brengen ?
,16. Voor Bruin Mostaardzaad wordt gevraagd
1 ƒ 18,— het Mud, hoe veel is dat voor 8.3
i Mud?
117. Een Stalhouder koopt 45 Last Inlandsch,
I Paardenvoer, voor ƒ 72,— het Last, hoe
' veel is dat wel voor deze partij f
18. Als