Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
OEMENGDB VOORSTELLEN. 93
67. Een Winkelier had aan eenen anderen ge-
leverd 25,08 fg Koffij tegen f 0,77^ Cc.,
i 8 fg Thee van ƒ 4,27» Ct. cn 10 fg Kandij
j van f 1,80 Ct. het fg; wanneer hij nu daar-
i entegen eens ontvangen had 6,75 El Zwart
I Laken van / 9,15 Ct. en 3,94 El Grijs
I van f 5,55 Ct. de El: wie van beide moest
; dan nog geld uitkeeren en hoe veel ?
] 68. Als iemand eens in één jaar in het klein
uitverkocht had 38 Vaten 35 Kan. Hoom-
I olie, en rekende aan ieder Maatje 3 Centen
zuiver gewonnen te hebben, zoudt gij
dan ook kunnen berekenen of zijne winst
niet wel ƒ 1200,— geweest zij?
169. Een Koopman kocht 20 Stukken Z'iiden
Stoffen, ieder van lö El 2 Palm. 5 Duim,
' voor 304 Zilv. Rijders en f 1,15 Ct.: op
' hoe veel kwam hem de El te ftaan, en
voor hoe veel verkocht hij'de El, wan-
neer hij f 0,64 Ct. winst rekende ?
' 70. Wanneer gij eens een jaarlijksch inkomen
van 480 Zilv. Duk. hadt, en ten einde des
jaars 255 Achtentwintigen en 60 Centen
overhieldt, zoudt gij dan wel kunnen bereke-
nen , hoe veel Zeeuw. Rijksd. gij Maandelijks
hadt verteerd?
: 71. Hoe veel is 2,03; 3,017; 15,07 en 11,084,
min 16,803, maal 5,108, wanneer èixiproduct
nog door 2,1042 worde gedeeld?
?:7a. Een Pakhuis in Voiling gekocht zijnde voor
ƒ IC700,—, kan met alle onkosten, aan
de Veiling verbonden, Juist met 43^5 Zeeuwf,
Rrjksd,