Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 GEMENGDE VOORSTELlEN'.
$1. Wanneer gQ vijftien heelen vijf honderdflen
met veertien heelen 4 duizendften verme-
nigvuldigt, alsmede 17 heelen 55 duizend-
llen met negentien heelen 4 honderdften,
daarna het kleinlle product op het grootfte
. deelt, hoe groot zal dan het quotient wezen ?
<52. Hoe veel is 0,021 maal 0,275 maal 0,00125,
als gij dit product nog deelt door 11,2?
■63. Een Kruidenier kocht 2 Kisten Thee, de
eene van 35,6 % ^ f 3,06 Ct., de andere
van 48 fg" 6 Lood ü /"2,i2» Ct. het gg,
hoe veel was de eene Kist zwaarder en in
waarde meer dan de andere?
64. Volgens ons thans bellaanda Munten Stel-
fel, weegt ^in Zak
Gouden Penning, van 500 ftuks. 3,3645
Drie Guld., Guld. of halve Gul-
dens van ƒ 600.........<^54590 fg.
Kwart Guld. Tiencentftukjes of
Vijfcentft. van ƒ 300.......5»o7Ö ffi.
Centen of halve Centen van ƒ 10. 3*845 gg.
Bereken nu eens, hoe veel Wigtjes ieder ftuk
dezer Munten hebben moet?
65. Iemand betaalt eene rekening ran/438,i2® Ct,
met 139 Zilveren Stukken en 27^ Ct ; be-
reken nu eens, hoe veel Centen zulk een
Stuk Zilvergeld waardig is?
66. AVanneer ik eens fchuldig was/2894,40 Ct,,
en deze fom konde betalen met Zilv. Duk.,
Daalders of Achtentwintigen, zoudt gij mij
dan ook kunnen berekenen, indien ik van
elke Specie evenveel ftukken wilde geven,
hoe veel door mij van ieder moesten uitbe-
'laald worden?
6ji Een