Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mtmms
GEMENGUE VOORSTEDEN.
drie Centen en voor D. ƒ412,315 Ct., hoe
veel Kwartguldens maakte dat geld uit? —•
en, zoo hij in het geheel ƒ1204,21 Ct.
had, hoe veel hield hij dan over?
56. In eene Fabrijk zijn 9 Werklieden en één
Meesterknecht, welke laatlle in het jaar
ƒ 114,66 Ct. meer verdiend had, dan ieder der
'overigen: indien nu aan allen/3458,a6C:.vvas
uitbetaald, hoe veel ontving dan de Mees'-
terknecht en ieder Werkman afzonderlijk in
de Week?
57. Iemand wint in 4 Maanden ƒ 425,62=^ Ct.
en verteert in 3 Maanden ƒ 270,37^ Ct.,
bereken nu eens hoe veel hij op deze wijze
na één jaar nog zal overhouden?
58. Wanneer een ander eens in 3 Maanden
ƒ 319,24 Ct. won, hoe veel zoude hij
dan in 4 Maanden kunnen verteren, om
bij het einde des jaars f 195538^ Ct. over
te houden?
59. Een Boter- en Kaaskooper ontving 3760 fg
. Boter voor 72® Ct. en 3825 fg Kaas voor
32^ Ct. het fg; hij verkocht de Boter voor
78 Ct. en de Kaas voor 31 Ct. het gg en
vraagt. u, hoe veel Guldens hij gewonnen
heeft ?
6a. Een Kashouder telde een zeker aantal Kwart-
guldens bij vieren; hij bad alzoo 2174 Wor-
pen van vier en nog 1 Vijfentvvintigcentïtuk
over: hoe veel van die Üukken had hij in
het geheel? — Indien hij dezelve eens bij
Worpen van 6 geteld had, hoe veel Wor-
pen zou hy dan gehad hebben ?
61. Waa-