Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9-0 GEMENGD^ VOOP.STELL-EN,
52. Een specerijhandelaar leverde aan eenen
Chocolaadmaker 215 Bosjes Banilje voor
zes duizend twintig Gulden ; hij won dus
op ieder Bosje door elkander ƒ 3,15 Ct.
Voor hoe veel verkocht hij één Bosje, wat
had hij er voor betaald, en hoe veel won
if hij in het geheel?
53. De Kashouder van eenen Kasfier, bevindt
j bij het opmaken zyner kas, ontvangen te
hebben:
i 30 Gouden Penning., 142 Achtentwii.tig.,
) 127 Zilv. Rijders) 116 Dertiendhalven,
171 Zilv. Dukaten, 241 Kvvartguld;, en
I' 143 Zeeuwf. Rijksd., 11 Tiencenillukjesi
■ 112 Daalders,
Indien gij eens in zijne plaats v/aart ge-
il weest, hoe veel Guldens zoudt gij daar-
in' voor in uw Cntvangboek aangeteekend heb-
ben ?
1
54. In eene Brouwerij moet een Ketel vernieuwd
worden, waartoe 653,43 fg Koper noodig zijn:
i wanneer nu de oude Ketel, welke 225,73^8
■} woog, in mindi^ring wordt aangenomen,
I maar door den Koperdager voor 193^9^ fè
I nieuw Koper gerekend wordt 9 kunt gij voor
> mij dan ook berekenen, hoe veel fg Koper de
Brouwer op den ouden Ketel moest verliezen ,
hoe veel fg nieuw Koper hij moest betalen,
I en wat hem deze nieuwe Ketel kost, als
het fQ Koper op ƒ2,70 Ct. te ftaan komt?
j| ' 55. I. welke eenige rekeningen had te betalen 9
j paste daartoe af voor A, ƒ 108,27^ Ct.,
voor B. f 387,45 Ct., voor C. ƒ 204
di'ie