Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GEMENGDE VOORSTEtLBN. fp
vens den verfchenen Interest, zijnde ƒ lao,-;
daarentegen is die Koopman wederom fchul-
dig aan- E. ƒ4000,- , aan F. f 1725,94 Ct. ,
en aan G. 235 Dukatonnen; bereken nu eens,
hoe veel zijn onbelaste Haat is ?
47. Zeg mij eens de fom van 2 maal 0,04; 0,7
maal 8; 3,02 maal 4,6; 10 maal 4,73; 100
maal 0,018; 0,1 maal 4,001; 0,2004
0,00125; en van 3,08 maal 6,5012?
48. Hoe veel is 11,35; 9,5 i 2,3 en 8,376 als
men hier van aftrekt, 3,7 cn dan de rest
multipliceert met 15,75?
49. Een Lakenkooper had opgegeven , dat de prijs
van 6,25 El Fluweel was ƒ 22,50 Ct.
van 3,8 El Zwart Laken—»^44,37 Ct. en
van 4,4 El Blaauw Laken—^ 44,35^ Ct.
Kunt gg nu ook zeggen, tegen hoe veel de
El van ieder gerekend is ?
50. Een Kruidenier ontvangt 2 Vaatjes Boom-
olie , waar van het eene 42,7 Kan. en het
andere 24,06 Kan. in hield; door onvoor-
zigtigheid geraakte uit het eerde verloren
9,05 Kan, bereken nu eens hoe veel hem
beide Vaatjes hadden gekost, en hoe veel
hij door onvoorzigtigheid moest verliezen ,
als hem de Kan tegen ƒ 0,95 Ct. werd
berekend ?
51. Bereken eens, wat de uitkomst zal zijn,
wanneer gij 8,0093 ""^t 5,041 vermenigvul-
digt, dit product door 3,125 deelt en van
het quotiënt de fom der breuken 3,05;
0,2049 en 5,0001012 aftrekt?
F 5 52. ECH