Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GEMENGDE VOORSTALLEN. 8/.
33. Een Ambtenaar heeft een jaarlijksch mko-
men van ƒ2600,—, hoe veel Guldens en'
Centen kan hij dagelijks verteren, om hier
mede rond te komen?
34. Hoe veel is 8,53 min 4,21; 26,804 min
19,521; 12,0304 min 9,5408; 2,0538 min
0,9729; 6,305 min 4; 3,64 min i,co8;
12 min 7,04; 18 min 0,070403; 0,2005
min 0,1897; 0,0083 min0,00784; t,ooi min
1,0000101 en 0,0006 min 0,0005091 te za-
men ?
35. Een ander heeft ƒ 3000,— inkomen , doch
wil ƒ 80c,— overhouden, hoe veel kan
deze wekelijks verteren ?
36. D. heeft aan E. geleend 125 Zilv. Rijders ,
waarop E. aan D. afbetaald heeft 125 Zilv.
Duk., hoe veel Guldens is E. nog fchul-
dig gebleven?
37. Als 12 Kooplieden 63000 Zilv. Dukaten te
deelen hebben, hoe veel Guldens moet
ieder dan hebben ?
38. Een Koopman moet ƒ 1350^— betalen,
als hij nu de eene helft met Rijksdaalders cn de
andere helft met Daalders wil afdoen, hoe
veel moet hij dan van ieder uittellen?
'59. Hoe veel Guldens beloopen 30 fg Spaan-
fche SaiFraan, als het Lood 36 Centen is ?
40. Als ik één Mud Tarwe kan betalen met
5 G gl., hoe veel Lasten kan men dan
wel hebben voor ƒ 2520,— ?,
r 4 4.I-