Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 GEMENGDE VOORSTELleN'.
Tiencentilukjes en 1250 Worpen Vijfcent [tuks
jes, hoe veel Guldens is dit te zaïnen ?
26. Als op eene fchuld van ƒ 900,— één Zak-
je Kwartgl., één Zakje Vijfcentdukjes en
één Zakje Centen betaald wordt, hoe veel
Worpen Dubbeltjes moeten er. dan nog
bijgeie'd worden, zal de fchuld voldaatl
zijn?
27. Zoek eens de fom der getallen: 6,739;
5,6606; 1,215; 0,0524; 0,343 en 2,67,
cn beproef uwe uitkomst door deze getallen
achtereenvolgend weder van de fom at te
trekken ?
28. Een Bakker koopt eene partij Rogge van 12
Last. 24 Mud. 3 Schep,; welke hij juist
in 7 Weken kan verbakken, hoe veel is dat
wel in de Week?
ap. Een Koopman ontvangt 223 fg Indigo,
welke hem berekend worden tegen ƒ 10,+'; Cc.
het Ig , hoe veel is hij hier voor fcijuldig ?
30. Wanneer ik veertien duizend veertien hon-
derd en veertien fg Koffij gekocht heb, te-
gen 22 Centen het g, hoe veel Guldens '
moet ik dan uitbetalen?
3». Hoe veel is het product van 785,46 maal
195,3 , en hoe toont gij de proef hierop c
door de deeling?
32. Zoo iemand in eeneu dag 13 Centen ver-
teert, wat beloopt dat in den tijd van 6
Maanden en 20 Dagen, de Maand gere-
kend op 30 Dagtn ?
33. Eenj