Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KF-T VOORGAANDE. 83
135. Wanneer het flg Kaneel is f 9,—, hee
veel gg heeft men dan voor ƒ ai6,— ?
136. Voor een Stuk best Holl. Linnen moet
betaald worden ƒ 287,—: als nu de El
ƒ 7,— kost, zeg mij dan eens, hoe lang
dit Stuk geweest is ?
137. Als de prijs van één fg Foelie is ƒ la,— ,
hoe veel heeft men dan voor ƒ a88o,—?
138. Hoe veel Lasten Rogge kan men hebben
voor ƒ 2160,—, als de prijs van het Last
is / iSo,— ?
139. Zeg mij nu eens, hoe veel fg Peper, i 50
Ct., men kan hebben voor ƒ 50,— ?
140. Zoo édne El Lint geldt 27 Ct., hoe veel
Elien heeft men dan voor f 12,96 Ct. ?
141. Hoe veel fg Indigo heeft men voor ƒ2000,—,
als men voor het fg 5 Drieguldens betalen
moet ?
142. Als het Êg Suiker geldt 52 en één halve
Cent, hoe veel ® kan men dan hebben
voor/212,10 Ct.?
143. Indien de prijs van één ^ Indigo eens was
te betalen met 4 Zilv. Rijders en ƒ a,io Ct.,
hoe veel gg kon men dan koopen voor 441
Zilv. Dukaten ?
144. Als het fg Kandg doet f 1,67 en één
halve Cent, hoe veel fg heeft men dan
voor ƒ 1324,92 en één halve Cent?
145. Als iemand / 91,— befteedt voor 13.El
Laken, hoe veel Guldens kost dan de El?
F 146. Voor