Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET VOORGAANDE^ 75
$2. Hoé veel zulke Stukken luoet men telleu
voor/■ 511,65 Ct. ?
i 83. Als iemand 145 Zilv. Duk. 50 Ct. fchuldig
; is, met hoe veel Zilv. Kijdeis kan hij die
beialen ?
i 84. Hoe veel Guldens zijn 325 Rijksdaalders en
400 G.guldens?
* 85. Een Kaslier ontvangt 150 Zilv. Duk. , 20a
G.gull., 146 Zilv Rijders, en nog 30 Ct.
aan klein geld: vrage, hoe veel Guldens dat
te zamen is?
i 86. Hoe veel Guldens zijn 215 Dukatons, 105
Rijksdaalders, 103 Halve Gouden Pennin-
gen, en 250 Worpen Dubbeltjes i 5 in
■ ' den W'rp te zamen?
) 87. Een Koopman moet betalen f 4812,50 Ct.,
i en geeft daarop 325 Rijksdaalders, willende
de retit met Zakken Centen betalen; vrage,
hoe veel hij dan nog van zulke Zakken tel-
len moet ?
! 88. Een Kasfier moet uitbetalen / 428,50 Ct.;
geeft vooreerst, Kijksd., Guld., Kwartgl,,
Dubbeltjes en Centen, van elk 100 iUiks:
vvage hoe veel Worp Dubbeltjes vau 5 in
een' worp hij daar bij moet tellen ?
! 89. Als iemand fchuldig is 1286 Daalders/i,i6Ct.;
en geeft in betaling 107 Dukaten, die het ftuk
gerekend worden tot / 5,70 Ct.nog 60
Gouden Penningen, daar benevens 4 Stukken
Laken , door elkander ieder Stuk lang 50 El-
len, i / 6,— de El, en ten laatften nog 26
Cenien; vrage, of de Schuld daar mede vol-
daan is?
90. Als