Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ret vooroaande, 7t
56. B h Tchuldig van eene Obligatfe ƒ ift4599'5
Ct.; nog aan Wijnen f 1030,50 Ct.; nog
aan Potasch ƒ 917,62 Ct.: maar heeft miy
daar op betaald / 809,30 Ct. : nog eens
f 1709,91 Ct.: vrage, hoe veel hij nog.
fchuldig blijft?
37. Een Koopman, te MMelkirg^ ontvtmgt eom,
ret^ening van zijn' crediteur als volgt: voor
10 Lasten Rog^e / 1205,—; nog voor ver-
^vallen Obligatiën met den interest / 2 399»'
20 Ct.; voor 12 Stukken Laken, /957^—>
waarop de Koopman, volgens asftgnatie van
zijnen crediteur ^ goed gedaan heeft ƒ 2945/
65 Ct.; en nog aan hem zeiven geteld
ƒ ii6i,oö Ct : vrage, hoe veel zijn creM^.
teur nog toe komt?
38. A koopt van B eenige Vaten Brandewijn^-
beloopende ƒ 210,60 Ct.; betaalt aan B op
rekening f 100,25 Ct.; koopt daarna we-
derom van B 10 Vaten AVijn, kostende
ƒ 810,50 Ct.; en betaalt 200 Dukatons ^
zijnde / 630,—: vrage, hoe veel A nog aan
B fchuldig is?
Een Koopman is fchuldig ƒ 1000 min la Ct.
en heeft daar tegen aan goed geleverd, op
rekening / 512,12 Ct.; die Koopman isnog
aan den^elven fchuldig / 200 tam i cent;
en heeft wederom betaald / 126,07 Ct.; ein-
delijk is de Koopman nog fchuldig voor
Zijde ƒ 160 min dén kwart guld,; en heeft
ten laatften betaald ƒ721,43 Ct : vrage,
hoe veel de Koopman nog fchuldig is?
E 4 40, Hoe