Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70 UITBRF.IIHNG VAN-
31. Een Kasfier, lieefc voor zijnen meester ont^
'vangen ƒ 3000,85 Ct , en wederom daar-
van aan A uitgeteld ƒ 1621,67 Ct.; en
aan ^ ƒ io9i,:^o Cc.: vrage, hoe veel de
Kasfier voor zijnen meester overhoudt?
32. Iemand heeft ontvangen ƒ 1000,—, waarvan
hij aan Boter beileed f 100,50 Ct., nog
aan Vleesch ƒ 139,57 Ct. , nog aan andere
noodigen voorraad f 50,55 Ct.: vrage 9 hoe
veel hij nog behoudc ?
33. Als B fchuldig is f 1900,10 Ct. , en heeft
op rekening eene Asfignatie gegeven van
ƒ 1000,15 Ct., en nog aan zijnen crediteur
of fchuldeilcher beiaald ƒ 134,^, als B nu
gezind is de rest af te betalen: hoe veel
zal dat zijn ?
34. Een Graanhandelaar heeft van eenen Schip-
per ontvangen 13 Last. 14 Mud. 3 Schep.
Tarwe, "en nog van eenen anderen Schipper
17 Last. 2 Schep.; hiervan heeft hij door
elkander verkocht 20 Last. 10 Mud. 3
Schep.: vrage, hoe veei hij nog daarvan
overhoudt?
35. Een Koopman is fchuldig (volgens ontvan-
gene rekening) aan B^ van Zijden Stoffen
ƒ1300 min één kwart gl.; nog van La-
ken ƒ 1028 min 15 Ct ; en van verfchoie-
ne penningen ƒ1290,30 Ct.; hier op geeft
de Koopman eenen vvisiel aan B op reke-
ning, van ƒ2000 min i Cent: vrage, hoe
veel de Koopman nog fchuldig blijft?
. 36. B ]