Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KF-T VOORGAANDE. 83
fi5. Als iemand ƒ looo,-^ fchuldig is , en daafop
betaald Iteeft ƒ 306,8:7 Ct., nog eens,
ƒ506,68 Ct., en ten laatfte nog ƒ 186,45 Ct.,
hoe veel moet hij dan nog bijpasfen eer de-
ze fchuld is afgedaan ?
ü6. Zoo een Koopman fchuldig is voor Rogge
/ 1345»—, nog voor Wol /1705,—, waar-
op hij betaald heeft ƒ soo8,—: vrage, hoe
veel blijft hij nog fchuldig? 9
C7. y^yis fchuldig aan B / 2000,—; en heeft
hem op rekening betaald met Zijde ƒ1080,—;
en nog fhet geld ƒ 108,— : vrage, hoe veel
^ nog fchuldig blijft?
28. Een Koopman is fchuldig voor eenen Wis-
fel ƒ 2110,—, nog voor eenige Koopman-
fchappen ƒ 3050,—: en alzoo deze Koopman
wederom eenen VVisfel heeft van ƒ 1000,—,
ten lasten van den anderen , en daar bene-
vens nog aan hem betaald heeft f 1110,—:
vraagt men, hoe veel die Koopman nog
fchuldig blijft?
fip. Ji leent zijnen goeden vriend /loo,—; waar-
op zijn goede vriend hem kort daar aan vol-
doet ƒ 80,—: £ leent nog eens zijnen goe-
den vriend f 150,— ; en ontvangt wederom
van hem /"ipo,—: vrage, of B daarmede
voldaan is?
30. Een Koopman ontvangt 5 Balen Peper,
N°. I, weegt 314 Êg 'l arra of afflag 12 fg;
2, 400 ge Tarra 18 fig; N°. 3, 3«o ffi
Tarra 14 fig; N'. 4, 35o fig Tarra 13 ffii
T N®. 5 , weegt 320 gg Tarra 10 fg: vrage ,
hoe veel de 5 Balen zuiver (nc/zo) wegen?
E 3 31. Een