Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68 UITBREIDING VAN
ai. Een Kasfier heeft in onderfcheidene fpeciën
ontvangen / 500,50 Ct.. aan Zilv. Rijders-
ƒ630,—, aan Gouden Penningen ƒ730,—,
aan Zilv. Dukaten ƒ 3075.50 Ct., nog aan
kleingeld 57 Ct., hoe veel is dit wel ta
zamen ?
sa. Zoo iemand aan Wol befleedt ƒ 1610,57 Ct.,
aan Peper ƒ1500,—, aan VVijnƒ 1012,89Ct.,
aan. Rogge f 770,66 Ct., aan Brandewijn
/ 800,60 Ct., en nog op alles tot Onkos-
ten heeft ƒ 70,8a Ct., hoe veel bedraagt
dit in alles?
«3. Een Graanhandelaar verkoopt op de Koren-
beurs aan G 17 Last. 29 Mud. 9 Schep.
Tarwe, aan H 10 Last. 2 Schep. , aan I
11 Last. 25 Mud., aan K 13 Last. i Schep.,
nog aan L 5 Mud. 8 Schep., hoe veel
Lasien Tarwe moeien nu door hem worden
afgeleverd ?
24. Een Koopman, te Antwerpen, zendt eene re-
kening , van den volgenden inhoud, aan A
te Anifierdam, als: van lo Kisten Limoe-
nen, beloopende ƒ 243,—, 12 Kisten Oran-
jeappelen ƒ 171,45 Ct., 4 Balen Spaanfche
Wol ƒ 1853,40 Ct., van eenige partijen
Spaansch Leer ƒ6051,40 Ct., van een'
Wisfel, voor A betaald ƒ 921,60 Ct , voor
Onkosten, zoo bij den inkoop, als bij het
verzenden van het genoemde ƒ 480,10 Ct.,
eindelijk voor zijne Proxifte, of verdiend
loon ƒ95,05 Ct.; vrage, hoe veel die reke-
ning bedraagt?
»5. Als