Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DIVISIO. DEELING. 63
14. Wanneer gij eens ƒ 5076,40 Ct. moest ont-
vangen , en men u in Goudgl. uitbetaalde ,
hoe veel (tuks zoudt gij dan ontvangen?
15. Indien het eens f 20642,50 Ct. was, met
hoe veel Zilv. Duk. zoudt gij dan te vre-
den zijn?
16. Met hoe veel Zilv. Rijders zal men de
Kooppenningen voor eenen Fabrijk kimnen
voldoen , welke met alle onkosten bedragen
/ i2943»35 Ct.?
17. Voor een Stuk Katoen van 15,5 El wordt
gevraagd ƒ 36,58 Ct., tegen hoe veel is dat
de El gerekend?
18. Als een Lakenkooper eens van eenen Fa-
brijkant ontvangen had 7 Stukken Groen
Laken, ieder van 30,7 El en hem in reke-
ning gebragt werd ƒ 1321,63® Ct., tegen
hoe veel is dan de El gerekend?
19. Iemand heeft eene fchuld gemaakt groot
ƒ452,10 Ct., en belooft dezelve in ö ter-
mijnen af te doen, bereken nu eens, hoe
veel hij in iedere termijn moet betalen?
UIT.