Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lÉia TIENTALLIGE BREUKEN.
4. Zeg mij eens hoe veel Koppen , Schepels en
Mudden zijn 20308 Maatjes?
Wanneer men eens had 104087 Maatjes
Tarwe, hoe veel Koppen, Schepels, Mud-
den en Lasten zouJen die wel uitmaken ?
6. Als gij eens ontvangen moest 9S7C3 Cen-
t£;n, met hoe veel Tiencentftukjes, Gul-
dens en Gouden Penningen zoudt gij dan
voldaan zijn ?
7. En hoe vele Vierk. Ellen, Roeden en
Bunders zijn 2170436 Vierk. Strepen?
8. Als I fg Peper is / 0,50 Ct., hoe veel fg
hi;eft men dan voor / 75,— ?
9. Vcior ééne El Lint moet betaald worden
f 0,27 Ct., hoe veel Ellen heeft men dan
voor f 12,96 Ct?
10. Wanneer de Suiker geldt ƒ 0,52^ Ct. het
fg, hoe veel heeft men dan voor ƒ212,10
Ct.?
11. Hoe veel Deelen van 0,312 El. breed moet
eeti Timmerman nevens elkander leggen als
het vertrek «,112 El breed is?
12. Op een Kantoor zijn gedurende een jaar
aan kleine Uitgaven betaald ƒ 373,62 Ct.,
hoe veel is dit door elkander in de Week?
13. Een Kruidenier kocht eene Kist Thee,
welke 75 Êg woog, en door hem, in het
klein uitverkocht /'240,— had opgebragt;
indien hij nu 4 Centen winst op het Ons
"had, voor hoe veel heeft hij het Ons dan
ingekocht?
14. Wan-