Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
SUBSTRACTIO. AFTREKKflVG, 57
5. D is fchuldig. f 4375^50 Ct.; indieu hij nu
op deze fom f 41,75^ Ct. mag kcrten,
hoe veel moet hij dan nog betalen
6. Als ƒ 3000,—, min ƒ 6,84. Ct. betaald
wordt op ƒ 453o>—» hoe groot blijft dan
nog de fchuld?
7. Hoe menigmaal kan men van 17,5 gg Ka-
neel te gelijk 2,5 fg verkoopen ?
8. Wanneer een Zilverfmid eene Baar Zilver
heeft van 1,5 |g, hoe veel paar Lepels en
Vorken, welke 0,125 gp het paar wegen,
zal hij hiervan kunnen maken?
9. Als 25 gg 2 Ons. 3 Lood Koffij, door
het branden, aan gewigt verloren hadden
5,072 Êg, hoe veel gebrande Kodij had
men dan over?
lo. Van 100 Stuks Suikerbrooden wegende 331 gg
worden door E gekocht 30 Stuks wegende
99,57 ffi, en door F 25 Stuks wegende
8."j75 ffii hoe veel gg hebben de overige
I Brooden gewogen?
; II. G kocht 16,014 Mud. en H 15,97 Mud.
J Rogge, hoe veel Mudden had G meer
dan H?
12. Van een Stuk Laken lang 30,5 El, wordt
verkocht 7,43 El, hoe veel is aan het Stuk
nog over ?
13. Wanneer er n» nog van deze Lap 9 El en
85 Strepen verkocht worden, hoe veel blijft
er dan nog aaa het Stuk?
D 5 14' Door