Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50 tientallige breuken.
90 duizend 9 millioenden , en 9 duizend
99 heelen 9 honderd 90 duizend 99 tien-
millioenden van 9 millioen 90 duizend 9
heelen 19 duizend 9 honderdduizendften ?
23. Indien gij eens het verfchil zocht, tusfchen
looiooi honderdduizendden en loiioiot
tienmillioenlten en het verfchil tusfchen
looiooi tienduizendften en loiioii hon-
derdduizendden, zoudt gij dan ook kunnen
vinden, hoe veel het eeue verfchil grooter
is dan het andere?
HET GEBRUIK.
1. Een Koopman heeft in Kas ƒ3027,85 Ct.,
waarvan hij uitbetaalt voor gekochte Waren
f 1039559 Ct., hoe veel houdt hij nog
over ?
a. Uit een Vat Rijst, waarin 154,73 fig is, wordt
verkocht 77,26 gg, hoe veel is er nog over ?
3. A is aan B fchuldig, voor gekochte Suiker,
ƒ8701, — ; waarop hg hem terftond betaalt
ƒ4Io3,5oCt., en naderhand nog ƒ 2909,74 Ct,
bereken nu eens j hoe veel A aan B nog
betalen moet ?
4. Iemand ontvangt in Commhfie van C 10
Last Rogge voor .... Guldens, wanneer
hij nu deze Rogge verkoopt yoorƒ2o5l,—,
hoe hoog heeft C dan die Rogge gefteld,
als hij rekenen kan daarop ƒ 179,53 Ct.
gewonnen te hebben?
^5. D