Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MULTIPLICATIO. VERMENIGVULDIGING. 53
8. Wanneer het Suiker is ƒ0,62 Ct. , op hoe
- veel komt dan de 10 en ook de 100 gg?
9. De prijs van era Deensch Kalfsvel is /o,72^Ct.,
hoe veel moeT nu voor de 100 en ook voor
de 1000 ftuks betaald worden ?
10. Zoo de Kan Brandewijn geldt/"o,92^ Ct., op
hoe veel komt dan wel het Vat?
11. Indien de El Blaauw Laken is ƒ7,10 Ct. »
hoe veel kost dan wel een fiuk van 28,5 El ?
12. Wat moet men voor i Baal Java KolTij
betalen vaij 321 |g, als het ®is/'o,45Ct. ?
13. Een Schilder ontvangt een Vat van 54,8 fê
Breemer Groen voor ƒ 3,80 Ct., het Êg,op
hoe veel komt nu de Verfftof?
14. Het fg Indigo kost ƒ 7,35 Ct., hoe' veel
moet men nu, naar dien prijs, voor 4,25 {g
geven ?
15. Een Stuk Groen Laken van 25,64 El
wordt voor ƒ 6,75 Ct. , de El verkocht, hoe
veel bedraagt wel dat Stuk ?
16. Als ééne El Zijde kost f 6,22® Ct., hoe
veel kosten 12 Stukken, ieder Stuk lang
14,78 Ellen ?
17. Iemand koopt 36 Stukken Linnen, ieder
Stuk van 43,43 Ellen, de El tot ƒ 2,87^ Cc.,
hoe veel moet hij hiervoor beialen ?
18. Een Koopman koopt 48 Fardeelen Kaneel,
welke door elkander ieder vve,L,en 42,35 ug,
^ f 10,92® Ct. het gg, wat is hij daarvoor
ichuldig ?
D 3 19. Voor