Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ADDITIO, OPTELLING. 49
la. Door eenige Bakkers wordt, bij eenen Ko-
reiikooper, gekocht de volgende partijen Gra-
nen , als: door R 2 Last. 8 Schepels, door
S 5 Last. 23 Mud., door T 7 Last 8 Mud.
2 Schep. , door U 9 Last., door V 6 Last.
27 Mud. 6 Schep., door W 18 Last. 29
Mud, 9 Schep. , door X 25 Last. 5 Schep. ,
düor Y 8 Last. 12 Mud. en door Z 10 Last.
3 Schep., hoe veel Lasten Koren hebben
deze Bakkers wel te zamen ingeflagen ?
13. Zeg mij nu eens de fom van 27 Mijlen
5 Roeden 4 Ellen, 12 Mijl. 47 Roed. ,
98 Rued. 7 El., 7 Mijl. 8 El., 20 Mijl.
60 Roed. 5EI., 57 Mijl. 83 Roed., 92 Roed.
9 El., 5 Mijl. 77 Roed. 1 El, 10 Mijl.
2 El, I Mijl 68 Roed. , 7 El., 94 El. en
8 Mijl. 10 El. ?
14. Tot zekere Heerlijkheid behooren de vol-
gende gedeelten lands , als: van 6 Bunders
8 Vierk Roed. 9 Vlerk. El. , van 15 Buiid.
4 V. Roed. 5 V. El., van ai Bund. 7 V.
El., van 92 V. Roed. 8 V. El., van 7 Bund.
2 V. El., van 15 Bund. 2 V. Roed., van
5 V. Roed. 3 V. El. en van i Bund, i V.
Roed. 3 V. El. , hoe veel beloopt dit te
zamen ?
D MUL-