Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
4? TIENTALLIGE BREVKEN,
17. Wat zoudt gij wel Ichrijven, als men u op-
gaf om 8. 5. 3. 14. 25. 61. 83. 125. 392.
1506 Koppen in Mudden irit te drukken?
18. Doe dat ook eens met 4 Schepels 2 Kop.,
6 Kop. 6 Maatjes, 24 Schepels i Kop 7
Maatjes, 1 Schepel 58 Maatjes, 85 Sche-
pels 92 Maatjes?
19. Hoe veel Vaten heeft men voor 7. 3. 14.
53. 95 Kannen, voor 62 Kan, 5 Maatj.,
60 Kannen « Maatj., 5 Kan. 2 Maatj. ,
9 Kan. 4 Maatj., voor 72. 93. 325. 817.
I. ^ en 6 Maatjes, voor 630. 7283. 90406
Vingerhoeden ?
20. Wilt gij eens in Vierkante Ellen opgeven
8. 12. 47. 75. 318. 804. 1609 Vierk. Pal-
men , 7. 81. 293. 1904. 70436 V'ierk. Dui-
men, 3. 55. 614. 1489. 7540. 197Ó56
Vierk. Strepen?
21. Hoe veel Mijlen zijn wel 835. 1754- 10461
Roeden, 16. 904. 1205. 28016. 144059 El-
len, 152. 9826. 148764 Palmen?
«20. Als eenige Landen eens de volgende opper-
vlakte hadden,als: 302704826. 15004007521.
2600048014057. 5000817C05178 Vierk. Stre-
pen , hoe zoudt gij cL-e in Vierk. Roeden,
ISunders, en in Vierk. Mijlen uitdrukken?
23. Schrijf nu ook eens in Kubiek Ellen 8. 15.
214. 3078 Kub. Palmen, 24. 913. 1805.
70432 Kub. Duimen^ 5. 73. Ö8x. 1909.
71354. 35oo56() Kub, Strepen?
24. Maar