Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 TIEP^TALLIGE BREUKEN.
10. Druk eens de volgende getallen in cgfers
uit, als: zeven duizendffcen , zestien duizend-
ften , vijf en dertig di'izendlten, zes, heelen
drie en veertig duizendden , veertien heelen
één cn zestig duizendilen, honderd negen
heelen acht en zeventig duizendllen, ivvee
honderd twee heelen twee honderd twee
duizendften, vier honderd drie en zeventig
heelen drie honderd vief düizendflen , negen
lionderd negen en tachtig heelen negen hon-
derd negen duizendften!
11. Wilt gij de volgende grootheden ook eens-
in cijfers uitdrukken, als: vijf tienduizena-
Iten , acht tienduizendflen, één heel dertien
tienduizendften, twintig heelen zes en vijf-
tig tieriduizendlten , zeventig heelen vier en
negentig tienduizendften, honderd tien hee-
' len honderd en één tienduizendfle, acht hon-
derd vijf heelen vier honderd zeven tiendui-
zendflen , drie duizend acht heelen vijf dui-
zend negen tienduizendflen , zeven duizend
veertig heelen zeven duizend drie honderd
twee en zestig tienduizendllen ?
12. Toon nu ook eens dat gij kunj: fchrijven de
volgende grootheden , als: 4 honderdduizend-
ften, 9 honderdduizendlten , 2 millioenllen ,
6 millioenften, 4 heelen 15 honderddiu'zend-
Ilen, 8 heelen 21 honderdduizendften , 608
honderdduizendden, 505 millioenllen, 30
heelen duizend zeven honderdduizendften,
So heden 20 duizend vier laillicenflen ?
13, De-