Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERMENIGVULDIOIKC. fit
15. Bereken hoe veel '.halve Centen zijn 256
Kwartguldens ?
16. Hoe veel Stukken van 10 Centen CDubbeltjes)
heeft men voor 270 Zilveren Dukaten?
17. Ais een Koopman 9 Lasten Tarwe heeft,
hoe veel Schepels zijn dat dan?
18. Hoe reel Looden zijn er in 190 gj?
jf?. Hoe veel Centen kan men hebben voor 123
Gulden en 65 Centen?
20. Bereken eens hoe veel Centen 105 Gulden
90 Centen zijn?
21. Hoe veel halve Centen zijn 78 Guld. 13
Centen ?
02. Hoe veel Stuivers en Centen zijn 1245 Guld.
10 Stuiv. ?
13. Hoe vele Looden zijn 75 fg en 8 Onfen?
24. Hoe veel Vijfcentflukken (Stuivers) zijn
260 Gouden Rijders 5 Gulden en 7 Vijf-
centllukkcn ?
25. Hoe vele halve Centen kan men hebben
voor 492 Zilveren Rijders 15 en i halve
Cent?
26. Hoe vele Looden wegen 145 fg 9 Ons en
9 Looden?
27. En hoe veel Schepels zijn 30 Lasten 2 Sche-
pels ?
28. Js 107 Gulden en 7 halve Centen, een ea
twintig duizend vier honderd en zeven halvo
Centen?
B 4 29. Eer