Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aa MULTIPLÏCATIO.
HET GEBRUIK.
r. Hoe veel halve Centen zijn 840 Centen?
2. Hoe veel Stuivers kan men hebben vooï
139S Guldens?
3. Honderd acht en zestig Stuivers, hoe vee!
Centen zijn dat?
4. Hoe veel Stuivers of (lukken van 5 Center
zijn 1944 Kwartgukkns ?
5. Reken hoe veel Stuivers 640 Zilveren Du-
katen zijn?
6. Hoe veel Dubbeltjes of 10 Centftukken zijr
er in 135 Daalders?
7. Wanneer een Koopman ontvangt 25 I^as
Rogge, hoe veel Mudden heeft hij dan ?
8. Een Koopman heeft sim Londen laStukkei!
Katoen ontvangen, welke hier uitgemetei
344 Ned. Elle« zijn, hoe veel Palmen zoi
die lengte bedragen ?
9. Hoe veel Centen heeft dén Gulden of 20 Stuiv
10. Hoe veel Centen zijn er in i Zilveren Rij!
der of 63 Stuiv.
11. Hoe veel Looden zijn er in 96 ffi?
12. Hoe vele Uren heeft dén Jaar, als hetgere
kend wordt op 365 Dagen?
13. Men begeert te weten hoe veel Stuivers ^t
Zilveren Rijders zijn?
14. Hoe veel heele en lialve Centen kan me
hebben voor 351 Galden?
15. B