Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TELLING. 11
en vijftig duizend, zes millioen acÏAt eii veer-
tig duizend vijf en tachtig ?
13. En hoe zult gij in cijfers fchrijven: acht
millioen honderd vier duizend twee cn ze-
ventig 5 tien millioen vier honderd e<m dui-
zend en acht, zestien millioen zeveij hon-
derd en zes, een en twintig millio{;n vier
honderd vijf duizend zeven honderd en twee,
- zes en vijftig millioen negen honderd negea
duizend vier en negerïtig?
14, Nu moest gij nog eens fchrijven: duizend
en zeven, acht honderd en achttien, 'tien
duizend een en tachtig, drie hou.derd vier
en vijftig, tien duizend vijf en veertig, een
millioen zeven duizend zes en dertig en tach-
tig millioen twee honderd vijf duizend drie
en zestig?
15. .Uit hoe veel eenheden, tienheden cn hon-
derdheden zijn de volgende getallen te za-
men gelleld: 13, 39, loa, 270, 4005 óoö,
881, 905?
ld, Hoe veie eenheden, tienheden, honderdhe-
den , duizendheden, enz. zijn er in de vol-
gende getallen 5 als: 53, 109, 260 ^ io8o,
a7ió, 30417, 9010, 804, 3070?
17. En hoe veel in de volgende getallen, als:
1001^ 202c, 6304, 15091, 40074, 8x0902,
10037X, 101125, 640080?
18, Zeg mij dit nu nog eens van, 80020,
X7009 , 3040Ó25 , 74^^2052 , 10520970 ,
61005109,999090/9,190307410,loiiooioi,
2030090107! ƒ
AD-