Boekgegevens
Titel: Koopmans-rekeningen
Deel: Dl. 1 Bevattende de hoofdregelen der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken, met den regel van drieën
Auteur: Lintz, Adam; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1831
5e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-616
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202876
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Koopmans-rekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-tiMTZ," (A« v.) Koopm, Rekeningen, uitgewerkt door
PIETER JONGLAS, IC. SC. dccl , gr, . • •
• - ---- 4e. dccl,alsmede,
J. van der boon en rademakers, Bouwkun-
dige Rekeningen, door brender Jibrandis, 410.
I/ittwack, CJO Over deproefgetallon, 9en11.gr. 8°.
Ondemgt (Kort) voor den eenvoudïgen Burger en
Landman, om zich gemakkelijk aan het ge-'
Q bruilt. der nieuwe gewigten en nieuwe ellemaat.
te leeren gewennen, in zamenfpraken, lamo, •
•?^^amakers, (G.) Grondbeginfelen der Rekenk. 8
(A. B.) Eerfte beginf. der Rekenk ' '
f Z i 00^
3 » 00.
O : 70.
O
- O
Mstrabbe,
1E-Z
3§-
SO

le.
2e. — "s^o
3e. —
4e. —
- O
10.
40
40,
50.
50.
.80J

--Gronden der Meetkunst, behelzen- ;
de een beknopt zamenftcl van de ecrfte beginfe-
len dier wetenfchap, benevens derzelver toepas-
fmg in dc oplosfing van eenige Meetkundige
Voorftellen, gr. 8"...........- i : 80.
■ Schatlvaraer der Koopmans Reken-
kuud«, 2 deelen ,8"..........
Vernieuwd Licht des Koophandels,
- O : 80.
Q
of gi'ondig onderwijs in de Koopmans Reken-
omgewerkt
door
8^.
j. V. WIJK, RZ. enj
30
kunst,
h. g. witlage, gr.
Tafel van'Multiplicatio, of Vemienigvuldiging • . .
— - Additio, of Optelling........
— voor Winkeliers, ter berekening van het oude
pond, tegen de 5 Ncderlandfche onièn, . . ,
Venema, (P.) Algebra uitgewerkt, a.tdeelen, .
Vergelijkingstafel der Amfterdamfche cn Rotterdam-
fghe'poncien en ellen, met de Ncderlandlche ,
benevens derzelver prijzen, ingerigt ten gebi-ui-
ke der Winkeliers........ . •
--dezelve op Bordpapier geplakt . . .
- 2
- O
- O
• O
- 2
80.
05-
05.
15.
00,
- O

—-van alle lengte-, vlakte- , inhouds-,
vochtmaten en gewigten imu Nc4cüandidic ^
ööor Wi ü, ^itlace , i ,
• O : 20.
40.
7)0.